In gesprek met Broos Bakens

Naast mentoren en investeerders zijn er ook dienstverlenende partijen betrokken bij incubators en accelerators. EY is hier een voorbeeld van. Zij bieden start-ups diensten aan tegen een gereduceerd tarief. Hierover ging ik in gesprek met Broos Bakens, initiatiefnemer van het EYnovation initiative.

 

Kun je kort iets over jezelf vertellen?


Natuurlijk, ik ben begonnen als accountant bij EY. Ik heb eerst vier jaar bij kantoor Rotterdam gewerkt en met name multinationals gecontroleerd. Toen heb ik anderhalf jaar in Hong Kong gezeten, ook voor EY, en heb ik me gericht op venture capital en private equity fondsen. Daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met startups en innovatie. Terug uit Hong Kong heb ik nog één jaar voor audit gewerkt in Eindhoven en toen ben ik drie jaar geleden het EYnovation initiative gestart met als doel om startups en scaleups te ondersteunen.

 

Hoe is het initiatief ontstaan?

WWe zijn met een kleine groep gestart, en hebben ons in eerste instantie gericht op technologie startups en scaleups. We hebben er snel een grotere groep omheen gebouwd, met verschillende specialisten van EY. Het voordeel is namelijk dat je op die manier je hele netwerk kunt ontsluiten. We zijn toen eerst veel met start-ups gaan praten. Waar loop je tegenaan? Waar heb je behoefte aan? We hadden zelf al het een en ander bedacht, maar door dit soort gesprekken hebben we toch die ideeën weer bij kunnen schaven. En toen zijn we gewoon gaan doen, eigenlijk dus door de lean startup methode toe te passen.

In Eindhoven werd het al snel een succes. Er zitten inmiddels meer dan 50 klanten in het EYnovation initiatief en het levert ons ook een hoop exposure op. We merken dat er steeds meer startups bij ons aankloppen, ook bij andere EY kantoren. Dus we hebben besloten om ons initiatief ook uit te rollen naar de andere kantoren.

Hoe zien jullie services eruit?

We hebben een speciaal abonnement ontwikkeld voor de startups en scaleups. Dit abonnement heeft een aantrekkelijke prijs en sluit je voor drie jaar af zodat je weet waar je aan toe bent. Een van de onderdelen is dat je altijd vragen kunt stellen. Dus het eerste uur dat wij met een bepaalde vraag bezig zijn zit dit in het abonnement. Daarnaast bieden we een jaarlijkse strategie sessie aan. Door onze ervaring kunnen wij eenvoudig voorspellen wat er op een startup af komt. Ook brengen we de startups en scaleups in contact met onze eigen klanten, en ontsluiten we dus onze community. Zowel de klanten als de startups zijn hier enthousiast over. 

Die barrières die startups ervaren om met corporates samen te werken proberen wij weg te nemen. Zo krijgt bijvoorbeeld iedere startups een klant-service manager binnen EYnovation. Diegene is het aanspreekpunt en kan alle vragen verzamelen en uitzetten binnen onze organisatie. Deze manager is een sparringpartner voor de startups en scaleups.

Hoe ziet jullie samenwerking met Startupbootcamp eruit?

We kregen de behoefte om meer te laten zien van waar we mee bezig waren en om ook op een andere manier bij te dragen aan het ecosysteem. We waren al in contact met Dutch Expansion Capital en de High Tech Campus Eindhoven en toen is het idee geboren om een startup fabriek op te zetten, dat is uiteindelijk Startupbootcamp HighTechXL geworden. We zijn een van de medeoprichters van het programma en dragen actief bij om het een succes te maken.

Heb je eigenlijk een incubator nodig om die relatie met start-ups te leggen?

Dat is niet noodzakelijk maar het helpt natuurlijk wel.

Wat is voor jullie dan wel de reden om die samenwerking met een incubator op te zoeken?

Wij willen ook bijdragen aan het ecosysteem. Door samen te werken met een incubator kun je je toegevoegde waarde leveren. We dragen andere EY kantoren ook niet op om zich aan te sluiten bij een incubator of om een accelerator programma te ondersteunen. Maar je moet goed kijken hoe het ecosysteem in elkaar zit en waar je het beste kunt bijdragen. Het moet natuurlijk wel iets toevoegen aan het ecosysteem, dan maak je er ook echt onderdeel van uit. Een incubator helpt natuurlijk wel om in contact te komen met startups, maar het is niet perse noodzakelijk.

Een van de zaken die naar voren is gekomen uit mijn onderzoek is dat het makkelijker zou zijn als incubators meer focus aanbrengen aan hun programma’s. Corporates kunnen op die manier eenvoudiger aanhaken. Is dat voor jullie ook relevant? 

Met Startupbootcamp HighTechXL zijn we al erg gefocust. We richten ons op het hightech/hardware segment. Dat doen er niet veel op de wereld. We zijn science gedreven en hebben veel startups met een focus op B2B. Als EY zijn we vrij breed georiënteerd, dus de specialisatie is voor ons niet zo nodig. Maar ik merk wel dat het aantal incubators en accelerators enorm toeneemt. Het is wel een trend in de markt dat ze zich meer specialiseren.

Hoe verwacht je dat zich dat gaat ontwikkelen?

Ik denk dat er een soort shake out of reshuffeling gaat plaatsvinden. Je ziet ook steeds meer verticals, daar is Startupbootcamp heel goed in. Dan ben je dus heel erg gericht op een niche. Eerder was er bijvoorbeeld een algemeen Startupbootcamp Amsterdam programma, nu is er een e-commerce en smart city & living programma, twee verticals.

Daarnaast zal er wel altijd plaats zijn voor meer regionale incubators en accelerators. Hoewel er altijd funding aangetrokken moet worden en de kwaliteit van de teams wordt uiteindelijk ook bepaald door de vijver waarin je vist. Als je alleen regionaal vist heb je minder kans op de hoogste kwaliteit.

Dit verbinden en inzichtelijk maken, zoals StartupDelta doet, maakt het voor het startups vanuit de hele wereld makkelijker ons te vinden en zich hier te vestigen.

Als ik mijn uiteindelijke model voorleg aan Broos reageert hij vervolgens:

Ik herken het. Ik zeg zelf altijd je haalt eruit wat je er zelf insteekt. Het zit ‘m precies in dat ‘access to resources’. Je moet echt iemand hebben die erin geloofd. Maar als je je resources niet ter beschikking stelt is het ook lastig als corporate om te innoveren. Het draait tegenwoordig om delen, delen om te vermenigvuldigen. Sommige corporates hebben al moeite met intern delen, laat staan met de buitenwereld. Wij hebben zelf de ervaring dat op het moment dat wij, of een van onze klanten, zich open stelt en samen gaat werken met een startup, beide partijen daar heel enthousiast over zijn. Deze vorm van samenwerken brengt veel goede en nieuwe energie binnen.

Uit mijn onderzoek blijkt dat het lastig is te meten wat een samenwerking nou oplevert. Wat levert de samenwerking jullie op?

Ik kan je zo een rijtje geven met zaken die deze samenwerkingen ons opleveren. Dat komt ook echt doordat we er heel intensief mee bezig zijn. Ten eerste merken we dat onze positionering in de markt wordt verstevigd. We kunnen namelijk onze bestaande klanten veel toegevoegde waarde leveren. Op deze manier kun je klanten mee laten draaien in een ecosysteem waar ze eigenlijk geen (of moeilijk) toegang tot hebben. Ten tweede levert het ons ook business op. Weliswaar niet business waar we nu direct geld aan verdienen, maar als je samen groeit wel voor de toekomst. Maar het allerbelangrijkste is nog dat we zelf langzaamaan ook innovatiever worden. Als je het mij vraagt is ons business model ook eindig. Dus wij moeten. Samenwerken met een incubator, of in coöperatie er eentje opzetten, brengt ons dicht bij innovatie. En dat is voor ons heel waardevol.