In gesprek met Lotte Geertsen

De afgelopen maanden heb ik veel samengewerkt met Lotte Geertsen, medestudent Strategy & Organization. We delen de interesse in innovatie, en specifiek in collaborative innovatie. Lotte heeft onderzoek gedaan naar het ideation proces op Science & Technology Parks en is tot interessante inzichten gekomen. Deze inzichten deelt ze hieronder in een interview.

 

Zou je een korte uitleg kunnen geven over het onderzoek dat je hebt gedaan?


In mijn onderzoek heb ik me gericht op de wijze waarop binnen de context van een (innovatie)campus het proces van ‘ideation’ wordt gefaciliteerd. Een campus kenmerkt zich door een sterke clustering van kennis en R&D, waarbij publieke en private partijen in een gezamenlijke aanpak invulling geven aan het open innovatie model en daartoe – met inzet van private en publieke middelen – samenwerken in collectieve projecten en programma’s en investeren in het gezamenlijk delen van zowel fysieke als dienstverlenende voorzieningen (facility sharing en shared service centers). Collaborative ideation wordt door veel campusorganisaties gezien als een belangrijke activiteit om de ‘innovatiefunnel’ te voeden met ideeën, nieuwe productconcepten en technologische uitdagingen. Ik heb onderzocht welke aanpakken en instrumenten worden gebruikt om het proces van ideation binnen een campus te faciliteren. Dit kan o.a. door het mogelijk maken van ‘toevallige ontmoetingen’ maar ook door het organiseren van ‘ideation events’ en/of het gebruik van online communities en collaborative workspaces. 

Hoe verhouden jouw resultaten zich met de inzichten die in dit filmpje worden gedeeld?

In het filmpje wordt de noodzaak van gezamenlijke innovatie krachtig uitgelegd. Het is dan ook om die exact zelfde reden dat er veel Innovatie campussen worden opgezet en ingezet als een community van experts die gezamenlijk meer bereiken dan alleen. Dit gedachtegoed van synergie en ‘1 + 1 = 3’ is bij uitstek het doel van een campus, maar vereist wel van de deelnemers dat de voordelen van het verbinden en de kansen die het biedt belangrijker gevonden worden dan de voordelen van het afschermen van intellectueel eigendom. Er is een zacht duel gaande op vele campussen op dit moment: ‘Connecting VS protecting’. De mogelijkheden die het verbinden van de multi-disciplinaire deelnemers uit de community biedt, worden al door verschillende mensen geloofd en uitgedragen, maar nog niet iedereen is overtuigd. Dus, om het vliegwiel van open innovatie aan te jagen is het van belang dat het Ideation proces in eerste instantie wordt georganiseerd en gefaciliteerd. Dergelijke ontmoetingen zijn niet toevallig, en moeten zeker niet aan toeval worden overgelaten, anders wordt lang niet alle aanwezige potentie benut.

Wat is vanuit jouw perspectief de rol van een incubator in het ideation proces op Science & Technology campussen?

Een specifiek incubatorprogramma is van groot belang voor een campus aangezien de incubator allerlei start-ups naar de campus toe trekt. Dit lok-effect is cruciaal, omdat start-ups één van de vier belangrijke actoren van een campus zijn. Start-ups kiezen de incubator waar ze zich aan verbinden en ook de campus waar ze zich vestigen heel bewust, passend bij de inhoud van het thema of de markttoepassing van de start-up. Daarnaast leidt een incubator tot meer deelnemers en brengt daarmee een verhoogde bedrijvigheid op de campus. Men verwacht dat dit ook leidt tot verhoogde participatie tijdens het Ideation proces op de campus. Start-ups zijn gericht op zoek naar samenwerkingen en partnerships met de corporates op de campus. De incubator kan hen helpen gemakkelijker toegang te krijgen tot deze grote bedrijven, maar het geeft ook een grotere stem richting de corporates wanneer start-ups zich collectief organiseren via incubators. De start-ups van incubators kunnen veel leren van de grote hoeveelheid kennis die beschikbaar is bij de corporates. De corporates hebben op hun beurt veel aan de start-ups, bijvoorbeeld op het gebied van trends en de mate van flexibiliteit en snelheid waarmee de start-ups handelen. Start-ups en incubators zijn dus van groot belang voor de mate van business development en ondernemend gedrag en handelen op de campus.

In hoeverre verwacht je dat deze rollen (binnen het ideation proces op de campussen) zich gaan ontwikkelen de komende jaren?

Zoals eerder aangegeven speelt er op campussen momenteel een duel tussen ‘Connecting’ en ‘Protecting’. Voor verdere ontwikkeling richting de toekomst is het noodzakelijk dat de verschillende momenten, bijvoorbeeld tijdens het ideation proces, waar actief kennis wordt gedeeld met verschillende partijen, worden omgezet in een beweging. Uiteindelijk is het voor de economie en de maatschappij van belang dat het verbinden het wint van het beschermen. Om hier te kunnen komen, zullen we eerst veel Ideation activiteiten en projecten op gang moeten brengen, zodat meer mensen gaan geloven in het verbinden van ideeen. Oftewel, het ‘toeval’ en de toevallige onmoeting dient georganiseerd en gefaciliteerd te worden zodat de toevallige ontmoeting op den duur vanuit verbondenheid een regelmatige ontmoeting wordt.

Wil je meer weten over het onderzoek van Lotte Geertsen? Bekijk dan hier Lotte's digitale magazine!