Resultaten

Je ziet in toenemende mate dat corporates en incubators gaan samenwerken. Die samenwerkingen zijn in allerlei verschillende vormen zichtbaar. Bedrijven sluiten een sponsorship af in ruil voor exposure, verbinden zich aan een acceleratorprogramma en zitten daardoor dicht bij nieuwe technologieën en talent of zetten samen met een incubator een acceleratorprogramma in de markt rondom een specifiek thema. Maar waarom willen deze partijen eigenlijk met elkaar samenwerken? Hoe zien die partnerships er nu echt uit? Wat leveren de partnerships hen op? En tenslotte de vraag waar het in mijn onderzoek om draait: Wat zijn de ingrediënten van partnerships tussen incubators en corporates waar beide partijen voordeel uit halen? Hieronder vind je een opsomming van mijn belangrijkste resultaten en conclusies.


Blik op de toekomst

Tijdens mijn onderzoek heb ik aan alle mensen die ik heb gesproken ook de vraag gesteld hoe ze denken dat de partnerships tussen corporates en incubators zich gaan ontwikkelen. De uitkomsten zijn niet opgenomen in mijn rapport, maar zijn hieronder kort opgesomd.

Inspiratie en bronnen

De afgelopen maanden heb ik veel gelezen over de onderwerpen: incubators, corporate innovation, start-ups en partnerships. Hieronder een greep uit de bronnen die ik heb geraadpleegd. Voor de wetenschappelijke bronnen, verwijs ik naar de reference lijst van mijn master scriptie.