Blik op de toekomst

Tijdens mijn onderzoek heb ik aan alle mensen die ik heb gesproken ook de vraag gesteld hoe ze denken dat de partnerships tussen corporates en incubators zich gaan ontwikkelen. De uitkomsten zijn niet opgenomen in mijn rapport, maar zijn hieronder kort opgesomd.

 

INNOVATIEHUBS

Plekken waar onderzoekers, start-ups, corporates, studenten, designers, investeerders, dienstverleners etc. bij elkaar komen om te co-creëren op een bepaald thema. Echte hubs waar innovatie core business is en waar gebouwen niet zorgen voor een fysieke barrière. Inspirerende plekken waar al dit soort partijen het beste in elkaar naar boven kunnen halen. De locatie is hierin leidend.

 

PROFESSIONALISERINGSSLAG

Er wordt verwacht dat er een professionaliseringsslag zal gaan plaats vinden binnen incubators. Voor incubators die zich richten op healthcare of hardware, waar het soms wel 5 tot 10 jaar duurt voordat je iets in de markt kunt zetten, is het nog te vroeg om te kijken naar het resultaat. Deze resultaten zullen daardoor, naar mate de tijd vordert, makkelijker meetbaar worden. Met die kennis kunnen incubators hun business model aanscherpen en dit zal ook een positief effect hebben op de partnerships tussen corporates en incubators.

 

INCUBATORNETWERK

Een van de verwachtingen is dat incubators zich de komende jaren steeds meer zullen gaan focussen op bepaalde thema’s of niches. Ook is er uitgesproken dat de trend, die volgens de meeste geïnterviewden nog in een opmars zit, zal leiden tot een toename van het aantal incubators in Nederland. De verwachting is dat er vervolgens ook een flink aantal gaan afvallen waardoor de sterkste/grootste/meest gezonde incubators overeind blijven. Dit kan ertoe leiden dat incubators ook meer met elkaar gaan samenwerken. Door het aanbrengen van focus zullen ze minder in elkaars vaarwater terecht komen en kunnen er ook samenwerkingen ontstaan binnen het netwerk van incubators.

 

CORPORATE INNOVATION

Corporates leren steeds meer van de samenwerkingen met start-ups en incubators en daarnaast worden zij zich ook steeds meer bewust van de noodzaak om te innoveren. Hierdoor zullen de samenwerkingen intensiever worden en daardoor zal de behoefte aan exposure afnemen. Daarnaast verwacht een aantal incubators dat het aantal corporates dat zelf een incubator gaat starten de komende jaren gaat groeien. Uiteraard geven zij wel aan dat deze op de lange termijn weer zullen verdwijnen gezien de expertise en specifieke competenties die nodig zijn om start-ups te begeleiden.