Nieuw accelerator programma: Media

Op 18 juni, tijdens het Mediapark Jaarcongres, werd bekend gemaakt dat het Media park een plek gaat creëren voor start-ups. Samen met Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en de NPO gaat het Mediapark start-ups uitdagen om te pitchen voor huisvesting. Het Mediapark accelerator programma, dat momenteel uitgewerkt wordt onder leiding van iMMovator, faciliteert start-ups en fastgrowers niet alleen in ruimte, maar ook in coaching, in het bieden van een podium en in toegang tot kapitaal. Wat maakt dit nieuwe accelerator programma zo bijzonder? Ik ging hierover in gesprek met George Freriks, programmamanager van iMMovator.

 


Bij de bekendmaking van jullie accelerator dacht ik direct aan de resultaten van mijn onderzoek. Hieruit blijkt namelijk dat het goed is om als incubator of accelerator te focussen op een bepaalde niche of sector. Dat hebben jullie duidelijk gedaan. Kun je vertellen waar jullie behoefte vandaan komt?

Onze sector is aan het veranderen, het oude broadcast model waar je een uitzending maakt die meteen door heel veel mensen tegelijkertijd bekeken wordt is eindig. We zien dat, in de complete omroep-industrie, alles steeds meer verschuift naar platforms. Denk aan video on demand en uitgesteld kijken. Mensen consumeren video heel anders dan een aantal jaren terug. Die trend heeft een heel duidelijk effect op de bedrijvigheid van mediabedrijven.

Het Mediapark bevindt zich natuurlijk in Hilversum. Hoe zit het in Hilversum met start-ups en fastgrowers?

Wat we gemerkt hebben is dat Hilversum als minder aantrekkelijk wordt ervaren door startende innovatieve bedrijven. Zij kiezen eerder voor Amsterdam. Dat komt ook doordat we geen hogeschool of universiteit in Hilversum hebben. Tegelijkertijd staan er door forse bezuinigingen bij de publieke omroep de nodige ruimtes leeg. We willen zowel het Mediapark als Hilversum als mediastad klaar maken voor de toekomst. Dus hoe doen we dat? Door startende innovatieve bedrijven aan ons te binden die ons kunnen challengen. Daarom vinden we de relatie met de gevestigde bedrijven ook erg belangrijk. Omdat er in Hilversum amper een starterscultuur is, hebben we gekeken naar de lege ruimtes op het Mediapark.

Daar ben ik natuurlijk benieuwd naar, zijn er corporates betrokken bij het programma?

Jazeker, start-ups moeten kunnen schakelen met grote bedrijven als Ericsson, KPN, RTL en de NPO. We zijn nu ook aan het kijken welke partners betrokken gaan worden bij het programma. Wie er sowieso mee doen zijn de NPO, Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, het Mediapark en iMMovator. Corporates zoals RTL, KPN en Ericsson, die zullen hiervan ook gaan profiteren. Wat we feitelijk nog missen is ‘access to finance’ en de expertise rondom start-ups. We zijn nu met partijen in gesprek die (een van) deze aspecten mee kunnen brengen.

Hoe ziet jullie tijdspad eruit?


De overleggen zullen komende zomer plaats vinden. Ik verwacht na de zomer, ergens in september, duidelijkheid te hebben over wie welke ruimte aanbiedt, welke partijen er inhoudelijk mee gaan doen en wie er financieel gezien in gaan stappen. Op dat moment kunnen we ons ook echt bezig gaan houden met het programma. Dus dit is de fase waar we nu in zitten, we proberen met name partners aan te trekken op allerlei facetten.

 

Wat is jullie verwachting?

Wij denken zelf dat het heel erg succesvol kan zijn. Er gaat veel geld rond in de media-industrie en met deze faciliteit waarin je nieuwe technologie via start-ups in contact brengt met corporates, kan er een vliegwieleffect ontstaan. We zijn ons er wel van bewust dat dit niet van vandaag op morgen zal gebeuren. We hebben een langere adem nodig. Er zal veel publiciteit gegenereerd moeten worden en succes cases zullen moeten ontstaan. Ik denk dat we onszelf anderhalf jaar moeten geven voordat alles echt staat en de starter ook vanzelf naar ons toe gaat komen.

Het siert jullie dat jullie al in zo’n vroege fase dit naar buiten hebben gebracht. Hopelijk werpt deze openheid zijn vruchten af.

Ja, dat hopen wij ook. Op deze manier geven we aan open te staan om samen te werken met andere partijen. Zij hebben nu ook de kans om daar over na te denken en om te bekijken op welke manier zij toegevoegde waarde kunnen leveren aan het accelerator programma.

Klik hier voor meer informatie over het Mediapark Accelerator programma. Wil je als start-up mee pitchen in de start-up wedstrijd? Kijk dan hier voor de procedure.